PÁLYÁZAT NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ELINDÍTÁSA (VP 6.2.1.)

A kiírás célja a vidéki térségekben működő mezőgazdasági termelők nem mezőgazdasági tevékenységének indításának támogatása, vagyis a tevékenység diverzifikáció előmozdításának elősegítése. Ezen túl az egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő, illetve szolgáltató mikro-vállalkozások indításának támogatása. Fő területek a kézműves tevékenységkisipari tevékenység,turisztikai szolgáltatás nyújtása, stb.

A kiírás várható megjelenése: 2016. február

  1. Jogosultak köre

Diverzifikáció esetén:
– mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelőt
– akinek éves árbevételének minimum 50%-a mezőgazdasági tevékenységből ered

Mikro-vállalkozás indítása esetén:
– 18. életévét betöltött
– helyben lakó
– cselekvőképes
– természetes személyt
– aki a pályázat benyújtása évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyszínén állandó lakóhellyel rendelkezik

+ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK KIEMELTEN TÁMOGATHATÓAK

  1. Finanszírozási kérdések

A támogatás vissza nem térítendő átalánytámogatás.

Összege: 40.000 Euro/5 év (kb. 12,5 millió forint)

Két részletben igényelhető:
– 75% előre
– 25 % az első rész igénylése utáni 3. évtől, ha az üzleti tervnek megfelelő teljesítés után

  1. További feltételek a pályázat benyújtásához

– a fejlesztés megvalósulása és a tevékenység vidéki térségben valósul meg
– részletes, szakmai alapokon nyugvó üzleti terv benyújtása

NEM TÁMOGATHATÓ:
– mezőgazdasági termék elsődleges (Annex I.) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés
– agrár-élelmiszer feldolgozáshoz kötődő energetikai termelő/megújuló energia termelésre irányuló beruházás

  1. Kötelezően teljesítendő vállalások a támogatáshoz

– támogatási döntéstől legfeljebb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése
– az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől 6 hónapon belül az új tevékenység bejegyeztetése/ új vállalkozás megalapítása
– legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak teljesítése
– legkésőbb a 4. lezárt gazdálkodási évben az új tevékenység/új vállalkozás működése alapján a kifizetett jövedelemnek el kell érnie az előző évi kötelező bérminimumot

Előnyt jelenthetnek a következők:

– üzleti terv minősége, megalapozottsága
– innovatív megoldások
– környezeti- és klíma-alkalmazkodás
– minőségi rendszerben való részvétel vállalása
– pozitív foglalkoztatotti hatás
– fejlesztendő járásban, tanyás településen, tanyagazdaságokban, aprófalvakban megvalósuló fejlesztések

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÉG NEM ISMERT!

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó a lehető legtöbb pontot el tudja érni, ezáltal jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!